PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HƯƠNG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
236 V/v Khảo sát chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 năm học 2018-2019 30/08/2018 [HyperLink19]
235 V/v tập huấn triển khai thực hiện phần mềm quản lý ngân hàng đề thi đối với các trường THCS. 30/08/2018 [HyperLink19]
234 V/v đăng ký mua hồ sơ sổ sách đầu năm. 30/08/2018 [HyperLink19]
233 V/v đăng ký mua tài liệu năm học 2018-2019. 30/08/2018 [HyperLink19]
232 V/v thu thập thông tin về nhà vệ sinh của các cơ sở giáo dục. 30/08/2018 [HyperLink19]
231 V/V Tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019 30/08/2018 [HyperLink19]
230 Giấy mời v/v tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. 30/08/2018 [HyperLink19]
229 V/v bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho CBQL, giáo viên, nhân viên THCS hè 2018. 30/08/2018 [HyperLink19]
228 V/v đôn đốc CBQL các trường THCS tham gia các lớp bồi dưỡng hè 2018. 30/08/2018 [HyperLink19]
227 V/v báo cáo rà soát học sinh đăng ký hoc trực tuyến tại gia đình. 30/08/2018 [HyperLink19]
226 V/v Triển khai công tác bảo hiểm cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018. 30/08/2018 [HyperLink19]
225 Giấy mời về việc tổ chức hội nghị giao ban Bí thư chi bộ các trường Mn, th, thcs. 30/08/2018 [HyperLink19]
224 V/v phòng chống cơn bão số 03 năm 2018. 30/08/2018 [HyperLink19]
223 V/v tổ chức khám và điều trị các bệnh về mắt ở tuyến trên. 30/08/2018 [HyperLink19]
221 V/v tổ chức họp xét và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2017-2018. 30/08/2018 [HyperLink19]
219 Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2018-2019 30/08/2018 [HyperLink19]
218 Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 30/08/2018 [HyperLink19]
217 Thông báo về việc cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa và hỗ trợ tài chính đối với học sinh khuyết tật năm học 2017-2018 30/08/2018 [HyperLink19]
216 V/v báo cáo kết quả thi vào THPT năm 2018-2019 30/08/2018 [HyperLink19]
215 V/v đăng ký hồ sơ, sổ sách quản lý trường học năm học 2018-2019 30/08/2018 [HyperLink19]
12345678910...