PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HƯƠNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam 3 180000
2 Sách thư viện và thiết bị giáo dục 3 28500
3 Thế giới mới 7 89600
4 Sách giáo dục thư viện và trường học 18 123000
5 Thế giới trong ta 36 0
6 Tạp chí khoa học giáo dục 44 911000
7 Dạy và học ngày nay 44 980000
8 Tạp chí thiết bị giáo dục 47 879198
9 Văn học và tuổi trẻ 48 574000
10 Sách pháp luật 67 7199200
11 Vật lí tuổi trẻ 70 836000
12 Tạp chí giáo dục 90 1922000
13 Toán học tuổi trẻ 122 1367000
14 sách giáo khoa khối 9 148 1122500
15 Sách giáo khoa khối 8 215 1956400
16 Sách giáo khoa khối 7 281 2362300
17 Sách giáo khoa khối 6 293 2443700
18 sách đạo đức 333 11338675
19 Toán tuổi thơ 350 3990000
20 Sách nghiệp vụ 564 6826600
21 Sách tham khảo theo khối 651 14509000
22 Sách tham khảo 671 14371600
23 Sách thiếu nhi 694 6472700
 
TỔNG
4799
80482973