PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HƯƠNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Thế giới mới 7 89600
2 Sách giáo dục thư viện và trường học 18 123000
3 Dạy và học ngày nay 36 780000
4 Thế giới trong ta 36 0
5 Tạp chí thiết bị giáo dục 39 647198
6 Văn học và tuổi trẻ 40 446000
7 Tạp chí khoa học giáo dục 44 911000
8 Vật lí tuổi trẻ 55 536000
9 Sách pháp luật 67 7199200
10 Tạp chí giáo dục 74 1522000
11 Toán học tuổi trẻ 98 1007000
12 sách giáo khoa khối 9 148 1122500
13 Sách giáo khoa khối 8 215 1956400
14 Sách giáo khoa khối 7 281 2362300
15 Sách giáo khoa khối 6 293 2443700
16 Toán tuổi thơ 300 3290000
17 sách đạo đức 333 11338675
18 Sách thiếu nhi 531 4446700
19 Sách nghiệp vụ 564 6826600
20 Sách tham khảo 603 12742600
21 Sách tham khảo theo khối 621 13861000
 
TỔNG
4403
73651473