PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN HƯƠNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách thư viện và thiết bị giáo dục 3 28500
2 Thế giới mới 7 89600
3 Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam 9 540000
4 Sách giáo dục thư viện và trường học 18 123000
5 Thế giới trong ta 36 0
6 Tạp chí khoa học giáo dục 44 911000
7 Dạy và học ngày nay 49 1105000
8 Tạp chí thiết bị giáo dục 51 995198
9 Văn học và tuổi trẻ 57 682000
10 Sách pháp luật 67 7199200
11 Vật lí tuổi trẻ 72 876000
12 Tạp chí giáo dục 100 2172000
13 Toán học tuổi trẻ 125 1412000
14 sách tham khảo khối 9 186 4742000
15 sách tham khảo khối 6 246 5530070
16 sách tham khảo khối 7 254 5805000
17 sách tham khảo khối 8 271 5613500
18 sách giáo khoa khối 9 296 2592300
19 sách đạo đức 333 11338675
20 Toán tuổi thơ 400 4890000
21 Sách giáo khoa khối 7 490 4280400
22 Sách giáo khoa khối 8 557 5606500
23 Sách nghiệp vụ 564 6826600
24 Sách giáo khoa khối 6 617 5387600
25 Sách tham khảo 650 13611794
26 Sách thiếu nhi 811 8108200
 
TỔNG
6313
100466137